Polityka prywatności

Podziel się:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Wyznaniowy Rodzima Wiara, zarejestrowany przy ul. Strzegomskiej 198, 54-432 Wrocław. Kontakt z administratorem możliwy jest drogą elektroniczną: kontakt@kalendarzslowianski.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: operatorzy pocztowi i firmy kurierskie oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy, a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.