Tag: kalendarz

 • Kalendarz Słowiański 2024: Macierzyństwo

  Kalendarz Słowiański 2024: Macierzyństwo

  W ręce miłośników rodzimej wiary i kultury po raz kolejny oddajemy Kalendarz Słowiański. Publikacja zawiera 13 ilustracji wzbogaconych pobudzającymi wyobraźnię opisami, opartymi o rzetelne źródła i ich opracowania. Temat przewodni edycji na 2024 rok stanowi Macierzyństwo. Na poszczególnych kartach przybliżamy tradycyjne słowiańskie konteksty relacji matki i dziecka – od ciąży, poprzez poród i wychowanie pociechy,…

 • Slavic Calendar 2023: Keepers of Tradition

  Slavic Calendar 2023: Keepers of Tradition

  This year the sheets of the Calendar are decorated with chosen keepers of the Slavic tradition. We will dip you into the world of old (and not so old) Slavdom, where the volkhv will tell the future, the guslar will put you in a trance by playing on the goslings, płanetnik will remove the clouds,…

 • Slovanský Kalendář 2023: Ochránci Tradic

  Slovanský Kalendář 2023: Ochránci Tradic

  Tento rok zdobí listy kalendáře vybraní ochránci slovanských tradic. Ponoříme vás do světa dávných (a někdy i ne tak dávných) Slovanů, kde volchové věští budoucnost, guslaři upadají při hře na gusle do transu, planetníci rozhánějí bouřková mračna, šeptuchy zaříkávají a svatební houslisté způsobí, že od tance padnete únavou. Téma jsme zvolili, abychom připomněli důležité funkce…

 • Slavenski Kalendar 2023: Čuvari Tradicije

  Slavenski Kalendar 2023: Čuvari Tradicije

  This year the sheets of the Calendar are decorated with chosen keepers of the Slavic tradition. We will dip you into the world of old (and not so old) Slavdom, where the volkhv will tell the future, the guslar will put you in a trance by playing on the goslings, płanetnik will remove the clouds,…

 • Slovanský Kalendár 2023: Nositelia Tradícií

  Slovanský Kalendár 2023: Nositelia Tradícií

  Strany kalendára tento rok zdobia vybraní nositelia tradícií. Ponoríme Vás do tajov slovanských tradícií, kde volchv predpovedá budúcnosť, gusliar Vás dostane do tranzu hrou na gusle, černokňažník zaženie mraky, hlas šeptuchy vyvolá kúzlo a kde Vás husle huslistu prinútia odpadnúť od únavy z tanca.Touto témou sme si pripomenuli dôležité úlohy daných postáv v slovanských komunitách,…

 • Kalendarz Słowiański 2023: Depozytariusze Tradycji

  Kalendarz Słowiański 2023: Depozytariusze Tradycji

  W tym roku karty kalendarza zdobią wybrani depozytariusze słowiańskiej tradycji. Zanurzymy Was w świat dawnej (i nie tak bardzo) Słowiańszczyzny, gdzie Wołchw przypowie przyszłość, Guślarz wprowadzi w trans grą na gęślach, Płanetnik odgoni chmury, Szeptucha zdejmie urok, a Skrzypek weselny sprawi że padniecie ze zmęczenia od tańcowania.

 • Kalendarz Słowiański 2022: Święte Miejsca Słowian

  Kalendarz Słowiański 2022: Święte Miejsca Słowian

  W tym roku karty kalendarza zdobią wybrane miejsca szczególnie ważne dla Słowian. Połączyliśmy realizm fotografii z wyobraźnią tematycznych grafik aby jak najlepiej oddać ducha każdego z miejsc. Sprzedaż kalendarza rozpoczniemy w ciągu najbliższych dni.

 • Mapa świętych miejsc

  Mapa świętych miejsc

 • Излази Словенски календар за 2021

  Излази Словенски календар за 2021

  Тема Словенског календара су Божански посредници. Сазнаћете између осталог шта спаја Кукавицу и смрт, по чијој вољи је настала прва Пчела, какве су везе између дивље свиње и Велеса, или Ластавице и Рујевита, као и многе друге словенске занимљивости. Доле вам представљамо насловницу и странице Календара. Формат А3 420×297 mm. Календар може да се поручи…

 • Slavenski Kalendar 2021 – prvi put na hrvatskom

  Slavenski Kalendar 2021 – prvi put na hrvatskom

  Tema Slavenskog Kalendara su Božanski posrednici. Doznat ćete, između ostalog, što povezuje Kukavicu sa smrću, čija je volja stvorila prvu Pčelu, kakvi su odnosi divlje svinje i Welesa, te Lastavice s Rujewitom i mnoge druge slavenske zanimljivosti. U nastavku predstavljamo naslovnicu i kartice. Format – A3, 420 × 297 mm. Kalendar možete naručiti putem Google…