Tag: Slovanský Kalendář

  • Slovanský Kalendář 2023: Ochránci Tradic

    Slovanský Kalendář 2023: Ochránci Tradic

    Tento rok zdobí listy kalendáře vybraní ochránci slovanských tradic. Ponoříme vás do světa dávných (a někdy i ne tak dávných) Slovanů, kde volchové věští budoucnost, guslaři upadají při hře na gusle do transu, planetníci rozhánějí bouřková mračna, šeptuchy zaříkávají a svatební houslisté způsobí, že od tance padnete únavou. Téma jsme zvolili, abychom připomněli důležité funkce…