Slavenski Kalendar 2021 – prvi put na hrvatskom


Spread the love

Tema Slavenskog Kalendara su Božanski posrednici. Doznat ćete, između ostalog, što povezuje Kukavicu sa smrću, čija je volja stvorila prvu Pčelu, kakvi su odnosi divlje svinje i Welesa, te Lastavice s Rujewitom i mnoge druge slavenske zanimljivosti.

U nastavku predstavljamo naslovnicu i kartice. Format – A3, 420 × 297 mm. Kalendar možete naručiti putem Google obrasca.

Naslovnica je ukrašena konjem koji se koristi za gatanje na Arkoni. Preskače koplja postavljena na križ, što znači da je predznak uspješan – predstojeći rat (tamna podloga) bit će pobijeđen.