Wychodzi Kalendarz Słowiański 2021

Podziel się:

Temat Kalendarza Słowiańskiego to Boscy Pośrednicy. Dowiecie się m.in. co łączy Kukułkę ze śmiercią, z czyjej woli powstała pierwsza Pszczoła, jakie są związki Dzika z Welesem, a Jaskółki z Rujewitem i wiele innych ciekawostek słowiańskich.

Poniżej prezentujemy okładkę i karty. Format – A3, 420×297 mm. Zamówić kalendarz można przez formularz Google’a.

Okładka - arkoński koń wróżebny
Okładkę zdobi arkoński koń wróżebny. Koń przeskakuje przez ustawione na krzyż włócznie, czyli wróżba jest pomyślna – zbliżająca się wojna (ciemne tło) zostanie wygrana.

Bibliografia

Poniżej przedstawiamy kompletną bibliografię użytą do napisania tekstów o boskich pośrednikach. Zdecydowanie polecamy zapoznanie się z tymi pozycjami.

 1. Bohdan Baranowski, “W kręgu upiorów i wilkołaków”, Łódź 1981.
 2. Jerzy Bartmiński, “Polskie kolędy ludowe. Antologia”, wyd. Universitas, 2002.
 3. Henryk Biegeleisen, „Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego”, Armoryka, Sandomierz 2007
 4. Jacek Błażuk, “Herpetofauna doliny Sanu pod Otrytem i terenów przyległych (Bieszczady Zachodnie). Gady” [w:]” Roczniki Bieszczadzkie” 15 (2007).
 5. Wiesław Boryś, “Słownik etymologiczny języka polskiego”, Kraków 2005.
 6. J. S. Bystroń, “Pszczoły w pojęciach ludu”. Warszawa 1980
 7. Marek Cetwiński, Marek Derwich. “Herby, legendy, dawne mity”, 1989
 8. Stanisław Czernik, “Wąż” [w:] “Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć”, Łódź 1968.
 9. Jan Piotr Dekowski, “Strzygi i topieluchy. Opowieści sieradzkie”, Warszawa 1987.
 10. Hanna Dobrowolska, “Gady. Zwierzęta świata”, Warszawa 1981.
 11. Anna Engelking, “Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa”,  Warszawa 2010.
 12. Aleksander Gieysztor, “Mitologia Słowian”,wydanie III zmienione, Warszawa 2006
 13. Zygmunt Gloger, “Encyklopedia Staropolska”, t. IV P-Ż, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972
 14. Zygmunt Gloger, “Zabobony i mniemania ludu nadnarwiańskiego tyczące ptaków, płazów i owadów”, Kraków 1887.
 15. Aleksander W. Góra, „Bocian w słowiańskich wyobrażeniach ludowych” [w:] „Etnolingwistyka: problemy języka i kultury” t. 7 (1995), s. 33-46
 16. V. V. Ivanov, V. N. Toporov, “Issledovania v oblasti slavanskih drevnostej: leksiceskie i frazeologiceskie voprosy rekonstrukcii tekstov”, Akademia nauk SSSR. Institut slavanovedenia i balkanistiki, 1947
 17. Kamil Kajkowski, “Mity, kult i rytuał. O duchowości nadbałtyckich Słowian”, wyd. Triglav, Szczecin 2017.
 18. “Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1968 – 1998
 19. “Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wiedza i wierzenia ludowe”, t. 6, red. Z. Kłodnicki, Wrocław–Cieszyn 2002.
 20. Władysław Kopaliński, “Słownik mitów i tradycji kultury”, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
 21. Andrzej Kowalski, “Kultura indoeuropejska. Antropologia wspólnot prehistorycznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
 22. Piotr Kowalski “Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie”, Warszawa, Wrocław 1998
 23. Piotr Kowalski, “Kultura magiczna. Omen, przesąd znaczenie”, Warszawa 2007
 24. P. Lasota, “Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o zwierzętach”, 2013 (http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/etnografia-lubelszczyzny-ludowe-wierzenia-o-zwierzetach/#jaskolka – dostęp: 28.01.2020).
 25. Barbara Lipińska, Janusz Hoga, “Zabić czarną kurę. Czarownicy, znachorzy, lekarze”, Szczecin 1987
 26. Erazm Majewski, “Wąż w mowie, pojęciach i praktykach ludu naszego” [w:]
  Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”, T.6 z.1 i z.2, Warszawa 1893.
 27. Erazm Majewski, “Kukułka w mowie, pieśni i pojęciach ludu naszego”; https://polona.pl/item/kukulka-cuculus-canorus-l-w-mowie-piesni-i-pojeciach-ludu-naszego,Njc4NjQ3NTc/0/#info:metadata; dostęp: 02/02/2020, 20:20
 28. “Mały słownik kultury dawnych Słowian” (red. Lech Leciejewicz), Warszawa 1990..
 29. Kazimierz Moszyński, “Kultura Ludowa Słowian” t.2 cz. 1
 30. Kazimierz Moszyński, “Kultura Ludowa Słowian” t.2 cz. 2
 31. Henryk Perls, Wąż w wierzeniach ludu polskiego, Lwów 1937.
 32. Barbara i Adam Podgórscy, “Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej”, Katowice 2005.
 33. Barbara i Adam Podgórscy, “Mitologia śląska, czyli przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej”, Katowice 2011.
 34. S.B. Rjuchina, “Motiv ochoty v russkoj volsebnoj skazke”, Leningrad 1987
 35. Adrian Rokosz, “Smoki, żmije i inne bestyje” [w:] “Gniazdo – rodzima wiara i kultura”, nr 1(11)/2012, Warszawa 2012.
 36. “Słownik języka polskiego”, red. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Warszawa 1900–1927, 
 37. Leszek P. Słupecki, “Wojownicy i wilkołaki”, wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 38. Marek Sokołowski, “Kościej Nieśmiertelny” [w:] “Gniazdo – rodzima wiara i kultura”, nr 1(12)/2013, Warszawa 2013.
 39. Strzelczyk Jerzy, “Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian”, Poznań 2008.
 40. K. Szcześniak, “Językowo-kulturowy obraz <<kukułki i jaskółki>> w białoruskim zbiorze <<zamów>>” [w:] “Studia Germanica Gedanensia” 22, 2010, s. 247-254.
 41. G. Szelągowska, W. Nowosad, “Święta pszczoła, rzecz o pszczelarzeniu”, Toruń 2006
 42. Andrzej Szyjewski, “Symbolika kruka. Między mitem w rzeczywistością”, Kraków 1991
 43. Andrzej Szyjewski, “Religia Słowian”, Kraków 2003.
 44. “Kronika Thietmara”, wyd. Universitas, 2014.
 45. Borys Uspieński, “Kult św. Mikołaja na Rusi”, Lublin 1985.
 46. Стоян Райчевски, “Космическият елен в обредния фолклор на българите”, 1987

Opublikowano

w

przez

Tagi: