Kalendarz Słowiański 2022

Kalendarz Słowiański 2022: Święte Miejsca Słowian

Podziel się:

W tym roku karty kalendarza zdobią wybrane miejsca szczególnie ważne dla Słowian. Połączyliśmy realizm fotografii z wyobraźnią tematycznych grafik aby jak najlepiej oddać ducha każdego z miejsc.

Zapraszamy do poznania miejsc z różnych części Polski oraz Czech, Niemiec i Chorwacji.

Kalendarz jest obecnie dostępny w naszym sklepie (wysyłka i odbiory w obrębie Polski):

W celu zamówienia Kalendarza za granicę prosimy wypełnić formularz https://forms.gle/veRVTD4R5G2hbNSc9. Koszty wysyłek zagranicznych zależą od kraju i masy paczki. Nie jesteśmy w stanie podać ich w sklepie, będziemy przeliczać ręcznie i kontaktować się mailowo.

Okładkę zdobi Trygław na tle Góry Chełmskiej na Pomorzu Zachodnim,
która była miejscem kultowym pomorskich Słowian Wenedów.

Zdjęcie wykonała Sylwia Dziadoń z koszalińskiego gniazda
Związku Wyznaniowego Rodzima Wiara, a Trygława narysowała
Marta Pojedziniec z łódzkiego Kręgu Radogost.
Prosiniec - Kopiec Kraka
Brzezień - Łysa Góra
Łżykwiat - Góra Rowokół
Pomorze
Trawień - Góra Grodzka
Czerwień - Arkona na Rugii
Lipień - Wzgórze Peruna
Učka, Chorwacja
Sierpień - Kurhany, Chodlik
Rujeń - Krzętle
Październik - Ślęża
Listopad - Kamień Lecha
Kouřim, Czechy
Studzień - Przestrzeń Sakralna in Culmine, Kałdus

Kalendarz jest obecnie dostępny w naszym sklepie:

Autorzy opisów miejsc korzystali z poniższej bibliografii:

 • Helena Cehak-Hołubowiczowa, „Kamienne kręgi kultowe na Raduni i Ślęży” [w:] „Archeologia Polski” t. 3 (1959), nr 1, s. 51-100
 • Wojciech Chudziak, „Mons Sancti Laurentii” t. 1. „Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Mircea Eliade, „Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej”, przeł. Bogdan Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008;
 • Aleksander Gieysztor, „Mitologia Słowian”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, wyd. III, zmienione, poprawione.
 • Václav Hájek z Libočan, „Kronika česká”, Praha, 2013
 • Kamil Kajkowski, „Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne”, Wydawnictwo Chronikon, Wrocław 2019
 • Radoslav Katičić, „Božanski boj – Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine”, Ibis grafika, 2008.
 • Michał Łuczyński, „«Geograf Bawarski» – nowe odczytania” [w:] „Polonica”, t. 37 (2017), s. 81- 82,
 • Naďa Profantová, „České země v raném středověku, Praha, 2006
 • Naďa Profantová, „Pohanský idol z Kouřimi, Česká republika” [w:] „Studia mythologica slavica” XV, 2012, s. 79-90
 • Fred Ruchhof, „Arkona – święte miejsce Słowian Zachodnich” [w:] „Słowianie Połabscy” (red. Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik), Gniezno–Szczecin 2020, s. 155-172
 • Miloš Šolle, „Kouřim v průběhu věků”, Praha, 1981
 • Leszek Paweł Słupeski, „Slavonic pagan sanctuaries”,Warszawa 1994.
 • Jerzy Strzelczyk, „Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian”, Poznań 2008, s. 207–209. 
 • Paweł Szczepanik, „Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Studium z zakresu etnoarcheologii religii”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020.
 • Andrzej Szyjewski, „Religia Słowian”, Wydawnictwo WAM, 2003
 • Anna Tyniec, „Kopiec Kraka dwa razy usypany” [w:] „Materiały Archeologiczne”, t. XLII, 2018.
 • Zenon Woźniak, „Problem istnienia celtyckiego nemetonu na Ślęży” [w:] „Przegląd Archeologiczny”, t. 52 (2004), s. 131-183.