Tag: rodzimowierstwo

 • Slavic Calendar 2023: Keepers of Tradition

  Slavic Calendar 2023: Keepers of Tradition

  This year the sheets of the Calendar are decorated with chosen keepers of the Slavic tradition. We will dip you into the world of old (and not so old) Slavdom, where the volkhv will tell the future, the guslar will put you in a trance by playing on the goslings, płanetnik will remove the clouds, […]

 • Slovanský Kalendář 2023: Ochránci Tradic

  Slovanský Kalendář 2023: Ochránci Tradic

  Tento rok zdobí listy kalendáře vybraní ochránci slovanských tradic. Ponoříme vás do světa dávných (a někdy i ne tak dávných) Slovanů, kde volchové věští budoucnost, guslaři upadají při hře na gusle do transu, planetníci rozhánějí bouřková mračna, šeptuchy zaříkávají a svatební houslisté způsobí, že od tance padnete únavou. Téma jsme zvolili, abychom připomněli důležité funkce […]

 • Slavenski Kalendar 2023: Čuvari Tradicije

  Slavenski Kalendar 2023: Čuvari Tradicije

  This year the sheets of the Calendar are decorated with chosen keepers of the Slavic tradition. We will dip you into the world of old (and not so old) Slavdom, where the volkhv will tell the future, the guslar will put you in a trance by playing on the goslings, płanetnik will remove the clouds, […]

 • Slovanský Kalendár 2023: Nositelia Tradícií

  Slovanský Kalendár 2023: Nositelia Tradícií

  Strany kalendára tento rok zdobia vybraní nositelia tradícií. Ponoríme Vás do tajov slovanských tradícií, kde volchv predpovedá budúcnosť, gusliar Vás dostane do tranzu hrou na gusle, černokňažník zaženie mraky, hlas šeptuchy vyvolá kúzlo a kde Vás husle huslistu prinútia odpadnúť od únavy z tanca.Touto témou sme si pripomenuli dôležité úlohy daných postáv v slovanských komunitách, […]

 • Kalendarz Słowiański 2023: Depozytariusze Tradycji

  Kalendarz Słowiański 2023: Depozytariusze Tradycji

  W tym roku karty kalendarza zdobią wybrani depozytariusze słowiańskiej tradycji. Zanurzymy Was w świat dawnej (i nie tak bardzo) Słowiańszczyzny, gdzie Wołchw przypowie przyszłość, Guślarz wprowadzi w trans grą na gęślach, Płanetnik odgoni chmury, Szeptucha zdejmie urok, a Skrzypek weselny sprawi że padniecie ze zmęczenia od tańcowania.

 • Kalendarz Słowiański 2022: Święte Miejsca Słowian

  Kalendarz Słowiański 2022: Święte Miejsca Słowian

  W tym roku karty kalendarza zdobią wybrane miejsca szczególnie ważne dla Słowian. Połączyliśmy realizm fotografii z wyobraźnią tematycznych grafik aby jak najlepiej oddać ducha każdego z miejsc. Sprzedaż kalendarza rozpoczniemy w ciągu najbliższych dni.

 • Mapa świętych miejsc

  Mapa świętych miejsc