Kalendarz Słowiański 2023: Depozytariusze Tradycji


Okładka Kalendarza Słowiańskiego 2023
Podziel się:

W tym roku karty kalendarza zdobią wybrani depozytariusze słowiańskiej tradycji. Zanurzymy Was w świat dawnej (i nie tak bardzo) Słowiańszczyzny, gdzie Wołchw przypowie przyszłość, Guślarz wprowadzi w trans grą na gęślach, Płanetnik odgoni chmury, Szeptucha zdejmie urok, a Skrzypek weselny sprawi że padniecie ze zmęczenia od tańcowania.

Podjęliśmy ten temat by przypomnieć o ważnych rolach tych postaci w słowiańskich społecznościach, ocalić ich od zapomnienia, oraz wyjaśnić pewne nieporozumienia i zamieszania.

Wróciliśmy do rysowania, wykorzystując wiele technik, więc każda karta ma trochę inny styl.

W kalendarzu pojawiają się imiona słowiańskie. Ich przypisania do konkretnych dni nie należy
traktować w kategorii imienin – koncepcja ta nie występowała na Słowiańszczyźnie przed przyjęciem
chrześcijaństwa. Jednocześnie jak najbardziej zachęcamy do nadawania słowiańskich imion dzieciom.

Kalendarz będzie dostępny w naszym sklepie (wysyłka i odbiory w obrębie Polski) od października.

W celu zamówienia Kalendarza za granicę będzie trzeba wypełnić formularz. Koszty wysyłek zagranicznych zależą od kraju i masy paczki. Nie jesteśmy w stanie podać ich w sklepie, będziemy przeliczać ręcznie i kontaktować się mailowo.

Okładkę zdobi Żerca:

Autorzy opisów depozytariuszy korzystali z poniższej bibliografii:

 • Bystroń Jan, Słowiańskie obrzędy rodzinne: obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków: Akademia Umiejętności, Kraków 1916.
 • Biegeleisen Henryk, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Ateneum, Lwów 1927.
 • Biegeleisen Henryk, U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą, Instytut Stauropigjański, Lwów 1929.
 • Hasło: Rodzanice [w:] Славянские древности: Этнолингвистический словарь (Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar), t. 5, red. Никита Толстой, wyd. Международные отношения, Москва 2012, s. 199-203.
 • Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005,
 • Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1927,
 • Witold Mańczak, Polski słownik etymologiczny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2017,
 • Zbigniew Rusek, Цигулка, гъдулка… i inne nazwy ‘skrzypiec’ w języku bułgarskim (w porównaniu z pozostałymi językami słowiańskimi), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 48 (2013), Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 • Piotr Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrujących żebrakach i ich pieśniach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
 • Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska, Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüffnerowej, Toruń 2020. 
 • Piotr Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bohdan Baranowski, Ludzie gościńca w XVII-XVIII w., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.
 • Henryk Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929.
 • Mircea Eliade, Kowale i alchemicy, tłum. Andrzej Leder, Warszawa 2007.
 • Zbigniew Jasiewicz, Antoni Pelczyk, Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej: od XVIII do XX wieku, Studia Lednickie VII, Poznań-Lednica 2002, s. 265-293.
 • Jan Nowacki, Znaleziska późnośredniowiecznych narzędzi kowalskich z małych siedzib obronnych (Siedlątków, Plemięta, Pęczniew i Raciąż), praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kruppé, Warszawa 2006.
 • Olga Zadurska, Kowal [w:] Słownik polskiej bajki ludowej pod red. Violetty Wróblewskiej, t. 2, Toruń 2018.
 • Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. II (Kultura duchowa), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1934.
 • Andrzej Szyjewski, Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
 • Andrzej Bieńkowski, Ostatni wiejscy muzykanci, Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona, Warszawa 2012.
 • Andrzej Bieńkowski, Sprzedana muzyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007.
 • Aleksandr Wiktorowicz Gura, Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика (Brak i swadźba w sławianskoj narodnoj kulturje: semantika i simbolika), Indrik, Moskwa 2012.
 • Franciszek Kotula, Muzykanty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
 • Charyton Małgorzata Anna, „Oblicza «chorób ludowych» w kulturze podlaskich Białorusinów” [w:] „Białorusini – historia i kultura”, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2010.
 • Charyton Małgorzata Anna, „Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu” [w:] „Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej”, Biblioteka Telgte, Poznań 2010.
 • Charyton Małgorzata Anna, „Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch” [w:] „Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej”, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2011.
 • Grębecka Zuzanna, „Słowo magiczne poddane technologii”, NOMOS, Kraków 2006.
 • Bohdan Baranowski, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Replika, Poznań 2021.
 • Beata Walęciuk-Dejneka, Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności: folklor i literatura, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, Siedlce 2014.
 • Zbigniew Libera, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX-XX wieku, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2003.
 • Агапкина, Т. А., Виноградова, Л. Н., Петрухин, В. Я., Толстая, С. М (red.), Славянские древности: Этнолингвистический словарь, t. 1-5, Международные отношения, Москва 1995-2012.
 • Henryk Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929.
 • Beata Walęciuk-Dejneka, Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności, Siedlce 2014.
 • Alicja Zdziechiewicz, Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych [w:] Napis IX, Warszawa 2003, s. 5-30.
 • Helmold, Helmolda Kronika Słowian, tłum. Józef Matuszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974.
 • Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Kraków 2004.
 • Słupecki Leszek Paweł, Wróżby i wieszczenie wśród Słowian w średniowieczu, in print.